We help the world growing since 1991

Möhürleme seriýasy

Önümiň ölçegi:
Elýeterli metal substratlaryň galyňlygy 0,2mm-0.8mm aralygyndadyr. Maksyň ini 800mm.Kauçuk örtügiň galyňlygy 0,02-0.1 2 mm aralygynda we iki taraplaýyn rezin örtükli metal rulon materialy dürli müşderileriň islegini kanagatlandyryp biler.
 • Rubber Coated Metal – UNM3025

  Kauçuk örtükli metal - UNM3025

  beýleki galyňlygy bilen

  Esasan aksessuar we dwigateller üçin.

  Ajaýyp ýokary we pes temperatura garşylygy.

  Garrylyga garşy gowy häsiýet.

  Gowy möhürlemek ukyby we gaz we suwuklyk üçin amatly.

  Ajaýyp mehaniki öndürijilik;dartyş güýji ajaýyp gysyş, dikeldiş we stres rahatlygy bilen 100MPa ýetýär.

  图片1

 • Rubber Coated Metal – UFM2520

  Kauçuk örtükli metal - UFM2520

  beýleki galyňlygy bilen

  Esasan hereketlendiriji we silindrli gazyk üçin.

  Ftor rezin ýokary temperatura has gowy garşylyk görkezýär.240 ýetip biler.

  Işleýiş temperaturasy has giň gerime eýe.

  Surfaceerüsti mat.

  Motorokary temperatura gurşawy we hereketlendirijiniň ýagy, doňduryjy we sowadyjy we ş.m. ýaly suwuklyklar üçin amatly.

  Gowy işleýiş ukyby we birmeňzeş köp sanly gazetleri hil taýdan gowy yzygiderli saklaýan üznüksiz usulda awtomatiki usulda işlenip bilner.

  Entegem tygşytly saýlaw.

 • Rubber Coated Metal – SNM3825

  Kauçuk örtükli metal - SNM3825

  beýleki galyňlygy bilen

  Birleşdirilen material möhürlemek senagaty üçin (esasanam hereketlendiriji we silindrli gazyk üçin).

  Içerden we daşary ýurtlardan ajaýyp çig mal saýlaň.

  Müşderileriň islegine görä ösen tehnologiýa bilen iki tarapynda dürli galyňlykdaky NBR rezin örtükli sowuk rulon rulon.

  Specialörite gurluşygy üçin metal berkligi we rezin çeýeligi bolmaly.

  Kauçuk örtügiň ýokary ýelimleýji güýji we ýokary temperatura gurşawy we hereketlendirijiniň ýagy, doňduryjy we sowadyjy we ş.m. ýaly suwuklyklar üçin amatly.