We help the world growing since 1991

QF3725 Asbest däl möhürleýji kagyz

Gysga düşündiriş:

Aramid süýüminden, uglerod süýüminden, aýna süýüminden, ýaga çydamly ýelimden, degişli funksional goşundylary goşup, togalanmak usuly bilen ýasalýar.

Dürli ýaglar, howa, suw, bug we ş.m. ýaly suwuklyklara ýüzlenmek.

Awtoulaglar, motosikller, tehnika, benzin-himiýa we ş.m. üçin gap hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

● Iň ýokary temperatura 300

Work Iň ýokary iş basyşy 3.0MPa 

Temperature Ajaýyp temperatura garşylygy, berkligi we möhürlenmegi

Aýelmeşme we beýleki ýerüsti bejergiler

● Asbest - hünärmenler tarapyndan mugt tassyklama

Professional Professional gurama tarapyndan ROHS şahadatnamasyny bermek

Haryt amaly

Dürli ýaglar, howa, suw, bug we ş.m. ýaly suwuklyklara ýüzlenmek.

Awtoulaglar, motosikller, tehnika, benzin-himiýa we ş.m. üçin gap hökmünde ulanylýar.

Awtoulaglar we motosikller üçin ýörite material hökmünde maslahat berilýär.

Adaty ululyklar

(L) × (W) (mm): 1290 × 1280/3840 × 1290/3840 × 2580
Galyňlygy (mm): 0,3 ~ 3.0
Müşderileriň islegi boýunça ýörite sahypanyň ululyklary we beýleki ululygy.

Fiziki öndürijilik

Bellik: 1. aboveokardaky fiziki maglumatlar 1,5 mm galyňlyga esaslanýar.

2. Önümleri saýlamakda haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, göni habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler