We help the world growing since 1991

Kauçuk örtükli metal material

Önümiň ölçegi:
Elýeterli metal substratlaryň galyňlygy 0,2mm-0.8mm aralygyndadyr. Maksyň ini 800mm.Kauçuk örtügiň galyňlygy 0,02-0.1 2 mm aralygynda we iki taraplaýyn rezin örtükli metal rulon materialy dürli müşderileriň islegini kanagatlandyryp biler.
 • Rubber Coated Metal – SNX5240

  Kauçuk örtükli metal - SNX5240

  beýleki galyňlygy bilen

  Iň köp satylýan önümlerimiziň biri.
  SNX5240 rezin örtükli metal birleşýän material, iki tarapynda NBR rezin örtükli sowuk togalanan polat plastinka esaslanýar.
  Uzak möhletli ýokary temperatura çydaň we tormoz ulgamynda sesiň peselmegine ajaýyp täsir ediň.
  Inçe zarbanyň peselmegi we sesiň siňdirilmegi täsiri.
  Esasanam klip bilen berkidilen ýassyklar üçin amatly.
  Costokary çykdajyly öndürijilik we import materialyny çalşyp biler.

 • SNX5240J Series

  SNX5240J seriýasy

  beýleki galyňlygy bilen

  SNX5240 esasynda dürli PSA (sowuk ýelim) bilen birleşdirilen;häzirki wagtda dürli galyňlygy bolan 4 görnüşli sowuk ýelim bar.

  Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýelimleriň dürli nyşanlary bar.

  Soňky tormoz ses izolýator materiallary.

  Poladyň poslama garşy bejergisi gowy poslama garşylyk häsiýetini üpjün edýär.

  Esasan tormoz ulgamy üçin sesiň peselmegi we şok siňdiriş parlaklygy hökmünde ulanylýar.

  Polat plastinanyň we rezin örtügiň birmeňzeş galyňlygy we üstü tekiz we tekiz.

 • Rubber Coated Metal – SNX6440

  Kauçuk örtükli metal - SNX6440

  beýleki galyňlygy bilen

  Iň köp satylýan önümlerimiziň biri.
  SNX5240 rezin örtükli metal birleşýän material, iki tarapynda NBR rezin örtükli sowuk togalanan polat plastinka esaslanýar.
  Uzak möhletli ýokary temperatura çydaň we tormoz ulgamynda sesiň peselmegine ajaýyp täsir ediň.
  Inçe zarbanyň peselmegi we sesiň siňdirilmegi täsiri.
  Esasanam klip bilen berkidilen ýassyklar üçin amatly.
  Costokary çykdajyly öndürijilik we import materialyny çalşyp biler.

 • Rubber Coated Metal – SNX6440J Series

  Kauçuk örtükli metal - SNX6440J seriýasy

  beýleki galyňlygy bilen

  SNX6440 bazasynda dürli PSA (sowuk ýelim) bilen birleşdirilen;häzirki wagtda dürli galyňlygy bolan 4 görnüşli sowuk ýelim bar.
  Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýelimleriň dürli nyşanlary bar.
  Soňky tormoz ses izolýator materiallary.
  Poladyň poslama garşy bejergisi gowy poslama garşylyk häsiýetini üpjün edýär.
  Esasan tormoz ulgamy üçin sesiň peselmegi we şok siňdiriş parlaklygy hökmünde ulanylýar.
  Polat plastinanyň we rezin örtügiň birmeňzeş galyňlygy we üstü tekiz we tekiz.

 • Rubber Coated Metal – UNM3025

  Kauçuk örtükli metal - UNM3025

  beýleki galyňlygy bilen

  Esasan aksessuar we dwigateller üçin.

  Ajaýyp ýokary we pes temperatura garşylygy.

  Garrylyga garşy gowy häsiýet.

  Gowy möhürlemek ukyby we gaz we suwuklyk üçin amatly.

  Ajaýyp mehaniki öndürijilik;dartyş güýji ajaýyp gysyş, dikeldiş we stres rahatlygy bilen 100MPa ýetýär.

  图片1

 • Rubber Coated Metal – UFM2520

  Kauçuk örtükli metal - UFM2520

  beýleki galyňlygy bilen

  Esasan hereketlendiriji we silindrli gazyk üçin.

  Ftor rezin ýokary temperatura has gowy garşylyk görkezýär.240 ýetip biler.

  Işleýiş temperaturasy has giň gerime eýe.

  Surfaceerüsti mat.

  Motorokary temperatura gurşawy we hereketlendirijiniň ýagy, doňduryjy we sowadyjy we ş.m. ýaly suwuklyklar üçin amatly.

  Gowy işleýiş ukyby we birmeňzeş köp sanly gazetleri hil taýdan gowy yzygiderli saklaýan üznüksiz usulda awtomatiki usulda işlenip bilner.

  Entegem tygşytly saýlaw.

 • Rubber Coated Metal – SNM3825

  Kauçuk örtükli metal - SNM3825

  beýleki galyňlygy bilen

  Birleşdirilen material möhürlemek senagaty üçin (esasanam hereketlendiriji we silindrli gazyk üçin).

  Içerden we daşary ýurtlardan ajaýyp çig mal saýlaň.

  Müşderileriň islegine görä ösen tehnologiýa bilen iki tarapynda dürli galyňlykdaky NBR rezin örtükli sowuk rulon rulon.

  Specialörite gurluşygy üçin metal berkligi we rezin çeýeligi bolmaly.

  Kauçuk örtügiň ýokary ýelimleýji güýji we ýokary temperatura gurşawy we hereketlendirijiniň ýagy, doňduryjy we sowadyjy we ş.m. ýaly suwuklyklar üçin amatly.

 • Rubber Coated Metal UNX-1 Series

  Kauçuk örtükli metal UNX-1 seriýasy

  beýleki galyňlygy bilen

  Poslamaýan polatdan SUS301 esasly bir taraplaýyn rezin örtükli seriýalar.

  Kauçuk örtük dürli galyňlyga eýe.

  Abutment klipleri hökmünde ulanylýar.

  Süýşýän sesi basyň, tormoz ulgamynyň umumy ses peseltmesini gowulandyryň.

 • UNX Other Series

  UNX Beýleki seriýalar

  beýleki galyňlygy bilen

  PTFE örtüginde ýokary temperatura garşylykly, tekiz, taýaga garşy nyşanlar bar.

  PTFE-iň bir ýa-da iki tarapyny saýlaň.

  Tekstirlenen NBR önümiň özboluşly görnüşini üpjün edýär.

  Abutment klipleri hökmünde ulanylýar.

  Size amatly we asuda disk üpjün etmek mümkinçiligini dörediň.

 • Rubber Coated Metal UNX-F Series

  Kauçuk örtükli metal UNX-F seriýasy

  beýleki galyňlygy bilen

  PTFE örtüginde ýokary temperatura garşylykly, tekiz, taýaga garşy nyşanlar bar.

  PTFE-iň bir ýa-da iki tarapyny saýlaň.

  Tekstirlenen NBR önümiň özboluşly görnüşini üpjün edýär.

  Abutment klipleri hökmünde ulanylýar.

  Size amatly we asuda disk üpjün etmek mümkinçiligini dörediň.