We help the world growing since 1991

Önümçilik kuwwaty

Şereketimiz Japanaponiýa Ishikawa-dan tehnologiýa we önümçilik liniýasyny getirdi, iýmit siňdirişden, siňdirilenden we gowulaşandan soň, kompaniýamyz bu pudakda öňdebaryjy kärhana öwrüldi.Häzirki wagtda biziň kompaniýamyzda 200-den gowrak / gaz öndürýän enjamlar toplumy bar, şolaryň arasynda gaz üçin ýörite ulanylýan 16 önümçilik liniýasy bar, her ýyl gaz öndürýän önümleriň mukdary 20 milliondan gowrak.Tagtanyň önümçilik enjamlary 70 pc / setden gowrak, ýyllyk önümçilik mukdary 6000 tonnadan gowrak. Hytaýda 70-den gowrak motor zawodlary we nebithimiýa kärhanalary üçin ýeterlik we yzygiderli hyzmat etdik, şeýle hem Japanaponiýa ýaly ýurtlara we sebitlere eksport etdik, Koreýa, Awstraliýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Taýwan we Eastakyn Gündogar we ş.m.

Hytaýda ilkinji rezin örtükli metal önümçilik liniýasy

Önümçilik liniýasynyň uzynlygy 360 metr we ini 20 metr, esasy enjamlar Fransiýadan, Germaniýadan we Japanaponiýadan.

Kauçuk örtükli metal material

Asbest däl gap-gaç materialy

Iň oňat "üpjünçilik logistika gollanmasy"

Sargyt dolandyryşy

Paýlamagy dolandyrmak

Gaplamak we konteýner dolandyryşy

Öwreniş gözegçiligi

Meýilnamany dolandyrmak

Üpjünçilik meýilnamasy we paýlanyş dolandyryşy

Gaplamak (konteýner) dizaýny

Howpsuzlyk sanawy

Anormal tertibi dolandyrmak

Ulag zerurlygy

Haryt gaplamasy (gap)

Dizaýn üýtgemegi, soňra bölekleriň üýtgemegi üçin dolandyryş

Proporsiýany sazlamak

Eltip bermegiň ýygylygy

Gaplamak (konteýner) üýtgeýär

Logistikanyň sanawyny saklaň

Talap etmek we awtonom talap

Konteýner gaplamany gaýtadan işlemek dolandyryşy

Dizaýn üýtgemegi, soňra bölekleriň üýtgemegi üçin dolandyryş

Howpsuzlyk sanawy

Material kartanyň ulanylyşy

Meýilnamany dolandyrmak

Logistikanyň sanawyny saklaň