We help the world growing since 1991

Sorag-jogap

SÖ YOUGI? IZ näme?

Adatça MOQ 300-400 inedördül metr bolup, takmynan 1 ussat rulon bolýar.

MESELE alyp bolarmy?

Elbetde.Adatça bar bolan nusga bilen üpjün edýäris, sargyt belli bir kwana çenli bolanda nusga zarýady yzyna gaýtarylýar-
Adatça
ýük tölegi alyjy tarapyndan dünýä inýär.

ÖNÜMLER N LEDIP GÖR?? R?

MOQ üçin 7-10 gün gerek.

NYME ÜÇIN ÜPJÜNÇILIK statistikasy IAS GOWY GÖRNÜŞDE BOLAR?

Çykdajylary tygşytlamak we has gowy bahany almak üçin harytlary eltip bermegi maslahat berýäris
eksport salgytlaryny yzyna gaýtarmak, ýokarky ini bolan esasy rulon üçin tapawutly bolany üçin, çişirilen görnüşiň ýerine esasy rulon
600 mm we süýşürilen görnüş. Eger süýşürmek ukybyňyz ýok bolsa, süýrülen görnüşi size hödürleýäris.