We help the world growing since 1991

Şowhuna garşy seriýalar

Önümiň ölçegi:
Elýeterli metal substratlaryň galyňlygy 0,2mm-0.8mm aralygyndadyr. Maksyň ini 800mm.Kauçuk örtügiň galyňlygy 0,02-0.1 2 mm aralygynda we iki taraplaýyn rezin örtükli metal rulon materialy dürli müşderileriň islegini kanagatlandyryp biler.
 • Rubber Coated Metal – SNX5240

  Kauçuk örtükli metal - SNX5240

  beýleki galyňlygy bilen

  Iň köp satylýan önümlerimiziň biri.
  SNX5240 rezin örtükli metal birleşýän material, iki tarapynda NBR rezin örtükli sowuk togalanan polat plastinka esaslanýar.
  Uzak möhletli ýokary temperatura çydaň we tormoz ulgamynda sesiň peselmegine ajaýyp täsir ediň.
  Inçe zarbanyň peselmegi we sesiň siňdirilmegi täsiri.
  Esasanam klip bilen berkidilen ýassyklar üçin amatly.
  Costokary çykdajyly öndürijilik we import materialyny çalşyp biler.

 • SNX5240J Series

  SNX5240J seriýasy

  beýleki galyňlygy bilen

  SNX5240 esasynda dürli PSA (sowuk ýelim) bilen birleşdirilen;häzirki wagtda dürli galyňlygy bolan 4 görnüşli sowuk ýelim bar.

  Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýelimleriň dürli nyşanlary bar.

  Soňky tormoz ses izolýator materiallary.

  Poladyň poslama garşy bejergisi gowy poslama garşylyk häsiýetini üpjün edýär.

  Esasan tormoz ulgamy üçin sesiň peselmegi we şok siňdiriş parlaklygy hökmünde ulanylýar.

  Polat plastinanyň we rezin örtügiň birmeňzeş galyňlygy we üstü tekiz we tekiz.

 • Rubber Coated Metal – SNX6440

  Kauçuk örtükli metal - SNX6440

  beýleki galyňlygy bilen

  Iň köp satylýan önümlerimiziň biri.
  SNX5240 rezin örtükli metal birleşýän material, iki tarapynda NBR rezin örtükli sowuk togalanan polat plastinka esaslanýar.
  Uzak möhletli ýokary temperatura çydaň we tormoz ulgamynda sesiň peselmegine ajaýyp täsir ediň.
  Inçe zarbanyň peselmegi we sesiň siňdirilmegi täsiri.
  Esasanam klip bilen berkidilen ýassyklar üçin amatly.
  Costokary çykdajyly öndürijilik we import materialyny çalşyp biler.

 • Rubber Coated Metal – SNX6440J Series

  Kauçuk örtükli metal - SNX6440J seriýasy

  beýleki galyňlygy bilen

  SNX6440 bazasynda dürli PSA (sowuk ýelim) bilen birleşdirilen;häzirki wagtda dürli galyňlygy bolan 4 görnüşli sowuk ýelim bar.
  Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýelimleriň dürli nyşanlary bar.
  Soňky tormoz ses izolýator materiallary.
  Poladyň poslama garşy bejergisi gowy poslama garşylyk häsiýetini üpjün edýär.
  Esasan tormoz ulgamy üçin sesiň peselmegi we şok siňdiriş parlaklygy hökmünde ulanylýar.
  Polat plastinanyň we rezin örtügiň birmeňzeş galyňlygy we üstü tekiz we tekiz.