We help the world growing since 1991

Önümler

 • NEW FSNM

  Täze FSNM

  Möhürlemek senagaty üçin köpük seriýasy, içerden we daşary ýurtlardan ajaýyp çig mal saýlamak we müşderiniň islegine görä ösen tehnologiýa arkaly iki tarapynda dürli galyňlykdaky NBR rezin örtükli sowuk polat rulon.

   

 • Rubber Coated Metal – SNX5240

  Kauçuk örtükli metal - SNX5240

  Iň köp satylýan önümlerimiziň biri.
  SNX5240 rezin örtükli metal birleşýän material, iki tarapynda NBR rezin örtükli sowuk togalanan polat plastinka esaslanýar.
  Uzak möhletli ýokary temperatura çydaň we tormoz ulgamynda sesiň peselmegine ajaýyp täsir ediň.
  Inçe zarbanyň peselmegi we sesiň siňdirilmegi täsiri.
  Esasanam klip bilen berkidilen ýassyklar üçin amatly.
  Costokary çykdajyly öndürijilik we import materialyny çalşyp biler.

 • SNX5240J Series

  SNX5240J seriýasy

  SNX5240 esasynda dürli PSA (sowuk ýelim) bilen birleşdirilen;häzirki wagtda dürli galyňlygy bolan 4 görnüşli sowuk ýelim bar.

  Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýelimleriň dürli nyşanlary bar.

  Soňky tormoz ses izolýator materiallary.

  Poladyň poslama garşy bejergisi gowy poslama garşylyk häsiýetini üpjün edýär.

  Esasan tormoz ulgamy üçin sesiň peselmegi we şok siňdiriş parlaklygy hökmünde ulanylýar.

  Polat plastinanyň we rezin örtügiň birmeňzeş galyňlygy we üstü tekiz we tekiz.

 • Rubber Coated Metal – SNX6440

  Kauçuk örtükli metal - SNX6440

  Iň köp satylýan önümlerimiziň biri.
  SNX5240 rezin örtükli metal birleşýän material, iki tarapynda NBR rezin örtükli sowuk togalanan polat plastinka esaslanýar.
  Uzak möhletli ýokary temperatura çydaň we tormoz ulgamynda sesiň peselmegine ajaýyp täsir ediň.
  Inçe zarbanyň peselmegi we sesiň siňdirilmegi täsiri.
  Esasanam klip bilen berkidilen ýassyklar üçin amatly.
  Costokary çykdajyly öndürijilik we import materialyny çalşyp biler.

 • Rubber Coated Metal – SNX6440J Series

  Kauçuk örtükli metal - SNX6440J seriýasy

  SNX6440 bazasynda dürli PSA (sowuk ýelim) bilen birleşdirilen;häzirki wagtda dürli galyňlygy bolan 4 görnüşli sowuk ýelim bar.
  Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýelimleriň dürli nyşanlary bar.
  Soňky tormoz ses izolýator materiallary.
  Poladyň poslama garşy bejergisi gowy poslama garşylyk häsiýetini üpjün edýär.
  Esasan tormoz ulgamy üçin sesiň peselmegi we şok siňdiriş parlaklygy hökmünde ulanylýar.
  Polat plastinanyň we rezin örtügiň birmeňzeş galyňlygy we üstü tekiz we tekiz.

 • Rubber Coated Metal – UNM3025

  Kauçuk örtükli metal - UNM3025

  Esasan aksessuar we dwigateller üçin.

  Ajaýyp ýokary we pes temperatura garşylygy.

  Garrylyga garşy gowy häsiýet.

  Gowy möhürlemek ukyby we gaz we suwuklyk üçin amatly.

  Ajaýyp mehaniki öndürijilik;dartyş güýji ajaýyp gysyş, dikeldiş we stres rahatlygy bilen 100MPa ýetýär.

  图片1

 • Rubber Coated Metal – UFM2520

  Kauçuk örtükli metal - UFM2520

  Esasan hereketlendiriji we silindrli gazyk üçin.

  Ftor rezin ýokary temperatura has gowy garşylyk görkezýär.240 ýetip biler.

  Işleýiş temperaturasy has giň gerime eýe.

  Surfaceerüsti mat.

  Motorokary temperatura gurşawy we hereketlendirijiniň ýagy, doňduryjy we sowadyjy we ş.m. ýaly suwuklyklar üçin amatly.

  Gowy işleýiş ukyby we birmeňzeş köp sanly gazetleri hil taýdan gowy yzygiderli saklaýan üznüksiz usulda awtomatiki usulda işlenip bilner.

  Entegem tygşytly saýlaw.

 • Rubber Coated Metal – SNM3825

  Kauçuk örtükli metal - SNM3825

  Birleşdirilen material möhürlemek senagaty üçin (esasanam hereketlendiriji we silindrli gazyk üçin).

  Içerden we daşary ýurtlardan ajaýyp çig mal saýlaň.

  Müşderileriň islegine görä ösen tehnologiýa bilen iki tarapynda dürli galyňlykdaky NBR rezin örtükli sowuk rulon rulon.

  Specialörite gurluşygy üçin metal berkligi we rezin çeýeligi bolmaly.

  Kauçuk örtügiň ýokary ýelimleýji güýji we ýokary temperatura gurşawy we hereketlendirijiniň ýagy, doňduryjy we sowadyjy we ş.m. ýaly suwuklyklar üçin amatly.

 • FBYS411 Non asbestos sealing sheet

  FBYS411 Asbest däl möhürleýji kagyz

  Grafit tozy, Kewlar süýümi we ýörite ýelimleýji ýörite gabat gelmek bilen, hukuk ulgamyny göçürmek üçin degişli funksional goşundylary goşuň.

 • Rubber Coated Metal UNX-1 Series

  Kauçuk örtükli metal UNX-1 seriýasy

  Poslamaýan polatdan SUS301 esasly bir taraplaýyn rezin örtükli seriýalar.

  Kauçuk örtük dürli galyňlyga eýe.

  Abutment klipleri hökmünde ulanylýar.

  Süýşýän sesi basyň, tormoz ulgamynyň umumy ses peseltmesini gowulandyryň.

 • QF3710 Non asbestos low temperature resistant board

  QF3710 Asbest däl pes temperatura çydamly tagta

  Aramid süýüminden, uglerod süýüminden, sintetiki mineral süýümden, ýagdan we pes temperatura çydamly ýelimden, degişli funksional goşundylary goşup, togalanmak usuly bilen ýasalýar.

  Möhürleýji material hökmünde her dürli ýag, suw, sowadyjy, umumy gaz we beýleki metbugat üçin amatly.

  Esasanam kondisioner, kompressorlar, plastinka ýylylyk çalşyjylary we beýleki sowadyjy ulgamlar ýa-da gaplaýjy möhürleýji hökmünde kontakt sowadyş ulgamlary üçin maslahat berilýär.

 • QF3736 Non-asbestos low temperature resistant sheet

  QF3736 Asbest däl pes temperatura çydamly list

  Aramid süýüminden, uglerod süýüminden, sintetiki mineral süýümden, ýagyň çydamly ýeliminden, degişli funksional goşundylary goşup, togalanmak usuly bilen ýasalýar.

  Möhürleýji material hökmünde her dürli ýag, umumy gaz, suw we beýleki habar beriş serişdeleri üçin amatly.

  Esasanam umumy senagat üçin möhürleýji material hökmünde maslahat berilýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2