We help the world growing since 1991

IOT GOWY SATYLMAK: RUBBER örtülen METAL

Biz gurdukrezin örtükli metal2005-nji ýylda bölüm, şol ýyl esasy enjamlary Fransiýadan, Germaniýadan we Japanaponiýadan import etdik.

2011-nji ýylda kompaniýa üstünlikli işledirezin örtükli metalHytaýda birleşdirilen tagta we ilkinji awtomatlaşdyrylanrezin örtüklimetalHytaýda iň ýokary önümçilik kuwwaty ýylda 3000 tonna bolan Hytaýda rulon önümçilik liniýasy.Önümçilik liniýasynyň uzynlygy 360 metr we ini 20 metr.

Kompaniýa garaşsyz gözleglere we ösüşe ünsi jemleýär we şol bir wagtyň özünde içerde we daşary ýurtda ösen tehnologiýa we tejribe toplaýar, belli uniwersitetler we gözleg gurluşlary bilen hyzmatdaşlyk edýär we önümçilik formulasy we tehnologiýasy boýunça birnäçe milli patent aldy.rezin örtülenmetalbobinler.Köpçülikleýin önümçilige girizilenden bäri 11 ýylda önüm oňat öndürijilige we durnukly hiline eýe bolup, müşderiler we bazar tarapyndan tanaldy we öwüldi.

Elýeterli metal substratlaryň galyňlygy 0,2mm-0.8mm aralygyndadyr. Maksyň ini 800mm. Rezin örtügiň galyňlygy 0.02-0.12mm bir we iki taraply.rezin örtükli metal rulon materialy dürli müşderileriň islegini kanagatlandyryp biler.

Biz henizem täze tehnologiýany gözlemek ýolundarezin örtükli metalhas ýokary meýdanlara ýetmek üçin.


Iş wagty: Apr-08-2021