We help the world growing since 1991

IOT GOWY SATYLMAK: ANTI-SÖISGI SHIM MATERIAL

Awtoulag sesine garşy parlakbiriaksesuarsesleri azaltmak ýa-da ýok etmek üçin ulanylýarhaçandöwmek.Anti- sesarakesme ulgamynyň bir bölegidir.Theseslere garşy öwüşgin ulgam esasan bdyrnak astar(friction blok materialy), arka plastinka (metal bölegi) we parlak.Arka plastinka s bilen birleşdirilýäruklamakýa-da ýelimleýji gatlak.

Theparlak is komposedizkoelastik nemlendiriji material(rezin material adatdakysy ýaly) we poslamaýan polatdan.We nbirleşdirilen gatlaklaryň düýbiwe combinasiýagörnüşi, biziň seslere garşy öwüşgin free nemlendiriji bejeriş gurluşy(siňlis taraplyýa-da iki taraplaýynörtük gurluşy).Oňa degişlidirsarp edilip bilnergowy, şonuň üçin ajaýyp bazar geljegi bar.

Şowhuna garşy önümlerimizýasamak üçinseslere garşy öwüşginleruzak wagtlap ýokary temperatura çydap bilýän we tormoz ulgamynda sesiň peselmegine ukyply izolýasiýa we nemlendiriji funksiýalara eýe.Dürli PSA bilen birleşip, ýokary ýa-da pes temperaturanyň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biler.The derňewiň çykyşlarydyrnemlendirmek we NVH synagy.

Biziň saýratyn önümüçinseslere garşy öwüşginlerSNX5240, SNX6440 we dürli ýelimlenýän esasy gurluşy, şeýle hem dokalan görnüşde ýasalyp bilner.Näme gerek bolsa-da, bolarysDuşuşykseniňkitalaplary.


Iş wagty: 27-2021-nji aprel